Privacy Policy

Salon Jolie respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van de website.

Wanneer u Salon Jolie via e-mail contacteert zullen die berichten tijdelijk worden opgeslagen. De verzamelde persoonsgegevens zullen nooit verstrekt worden aan derden en worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen, of om uw bericht te beantwoorden.

Vooraf aan de behandeling verstrekt de klant de salon gegevens die van belang zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de overeengekomen behandeling.

Salon Jolie bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, en uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Salon Jolie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klachtenprocedure

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg van toepassing op schoonheidsverzorging. Op verzoek informeert de schoonheidsspecialist de cliënt over haar/zijn rechten uit hoofde van de Wet. Hieronder zijn die rechten op hoofdlijnen opgesomd.

Het belangrijkste onderwerp van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is dat Salon Jolie ‘goede zorg’ verleend. Dat wil zeggen: zorg die in ieder geval doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en veilig dient te zijn, afgestemd op uw reële behoefte.
Wij handelen daarbij in overeenstemming met de op ons rustende verantwoordelijkheid en de geldende professionele standaarden waarbij uw rechten zorgvuldig in acht worden genomen en u met respect wordt behandeld.
Wij informeren u dan ook graag over

–  het feit dat wij een cliëntenkaart aanleggen en daar uw persoonsgegevens noteren
– het informed consent en het intakegesprek en vragen u die te ondertekenen waarmee u ons tevens toestemming geeft voor de registratie van die persoonsgegevens en verdere noodzakelijke gegevens ten behoeve van de behandeling
– onze tarieven van de behandeling
– het behandelplan, dat wij in overleg met u opstellen
– de producten en de eventuele apparatuur die wij bij de behandeling toepassen en met welk doel
– de te behalen resultaten en bij de afronding van de behandeling vragen wij u of u tevreden bent
– onze leveringsvoorwaarden en overhandigen u graag een schriftelijk exemplaar van die voorwaarden.
– op uw verzoek geven wij u graag aanvullende informatie over de aangeboden behandeling (kwaliteit, cliëntervaringen en eventueel bewezen werkzaamheid).

Als u een klacht heeft over de behandeling of er is sprake van een incident, dan maken wij daarvan een aantekening in een intern register. Wij zullen ons uiterste best doen om de klacht direct met u op te lossen terwijl u nog bij ons in de onderneming bent. Lukt dat niet, dan verwijzen wij u naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Wij zijn aangesloten bij de brancheorganisatie schoonheidsverzorging ANBOS en u kunt gratis gebruik maken van de daar werkzame klachtenfunctionaris, bereikbaar onder telefoonnummer: 0900-1934.

IK-Skin-Perfection
cenzaa-logo-zwart

Momenteel nemen we helaas even
geen nieuwe klanten aan.